Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

7 obowiązków, których nie możesz zlekceważyć podczas opieki nad rodzicem w podeszłym wieku

7 obowiązków, których nie możesz zlekceważyć podczas opieki nad rodzicem w podeszłym wieku
Opieka nad starszą osobą to zajęcie całodobowe. W dzień trzeba pomagać jej w codziennym funkcjonowaniu, a całą dobę być gotowym na ewentualne pogorszenie stanu zdrowia. Warto spisać sobie obowiązki, by niczego nie przeoczyć.
Opieka nad rodzicem w podeszłym wieku zależy w dużej mierze od tego, w jakiej kondycji fizycznej i umysłowej się on znajduje: czy cierpi na choroby wieku podeszłego, czy ma demencję, czy porusza się o własnych siłach, czy jest unieruchomiony. Niemniej o pewnych obowiązkach nie możesz zapomnieć:

1. Pilnuj, by rodzic brał przepisane przez lekarza leki. Starsi ludzie mają kłopoty z pamięcią i często zapominają o tabletkach. Jeśli senior ma jakieś rany, na przykład odleżyny, nie zapominaj o regularnej zmianie opatrunków. Zapobiegnie to rozwojowi groźnych bakterii.

2. Pamiętaj o okresowych badaniach i kontrolach lekarskich. Pozwoli to opóźnić rozwój chorób wieku podeszłego.

3. Obserwuj i reaguj na niepokojące objawy. Gdy samopoczucie seniora się pogarsza, dopytaj, czy coś go boli lub denerwuje.

4. Pomagaj przy codziennych czynnościach, na przykład przy jedzeniu, ubieraniu się czy utrzymywaniu higieny osobistej. Jednak nie wyręczaj rodzica, jeśli jest w stanie poradzić sobie sam. Nie poganiaj go, choćby zajmowało mu to dużo czasu. Jeśli senior robi coś samodzielnie, wpływa to korzystnie zarówno na jego stan fizyczny, jak i psychiczny. Inaczej wygląda opieka nad osobą unieruchomioną. Trzeba ją wyręczyć we wszystkich tych czynnościach, a dodatkowo zrobić za nią zakupy, ugotować posiłki, posprzątać mieszkanie, uprać ubrania.

5. Dbaj o sprawność umysłową rodzica. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z demencją. Poświęć trochę czasu na ćwiczenia i gry umysłowe. Możesz zagrać w warcaby, karty czy chińczyka, zachęcać seniora do wspomnień lub po prostu porozmawiać o interesujących go sprawach. Pamiętaj, że starsza osoba może mieć problemy ze słuchem i trzeba komunikować się z nią tak, by w pełni rozumiała, co do niej mówisz.

6. Zachęcaj do aktywności fizycznej. Ruch jest potrzebny w każdym wieku. Na przykład warto chodzić z rodzicem na codzienne spacery po świeżym powietrzu. 

7. Dostosuj mieszkanie do potrzeb osoby starszej. Rodzic z wiekiem traci sprawność. Usuń z podłogi wszystkie przedmioty, o które mógłby się przewrócić. Zwróć uwagę, by meble były ustawione tak, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się. W łazience zainstaluj maty antypoślizgowe i uchwyty.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.