Работа за социални асистентки и асистенти на възрастни хора в Германия

Често задавани въпроси Ако в списъка по-долу не намерите интересуващия Ви въпрос, моля, попълнете формуляра >
Възможно най-бързо ще отговорим на Вашите въпроси.

Формалности и организационни въпроси
Как мога да започна сътрудничество с фирма Pronobel?
Установяване на сътрудничество можете да започнете чрез попълване на формуляра от интернет страницата или като позвъните на телефон (+48) 722 04 02, като се свържете с отдел за набиране на социални асистенти. 
Какъв вид договор предлагате на Вашите служители?
Предлагаме само легална заетост с осигуровки (Карта EЗОК и A1) от първия работен ден. Гарантираме Ви договор за извършване на услуга, в резултат на който през целия период на Вашата работа Вие ще бъдете осигурени, което означава, че можете да ползвате услугите на лекарите и в двете държави.  Освен това договорът, въз основа на който сключвате трудово правоотношение, осигурява застраховка във всички държави от Европейския Съюз.
Важно ли е, кога ще попълня/предам документите за кандидатстване?
Да, тъй като едва след изпращане на документите за кандидатстване ще разполагаме с данните, въз основа на които ще можем да Ви предложим конкретна оферта за работа.
Колко дълго се чака за оферта за работа?
Офертите за работа Ви се представят текущо.
 
Ако съм на територията на Германия, мога ли да разчитам на Вашата помощ?
Да. Винаги можете да разчитате на помощта на личния ви консултант, чиято задача е да координира Вашата работа по време на целия Ви престой в Германия. Нашият Отдел по координиране е на Ваше разположение през 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.
В какви райони на Германия имате оферти за работа?
Офертите за работа във фирма Pronobel обхващат територията на цяла Германия и допълнително Франция, Люксембург и Белгия.
Имам ли възможност да повлияя върху избора на офертата за работа?
Да. Като една от малкото фирми предлагаме сътрудничество на базата на диалога и най-доброто адаптиране на офертата. Винаги Вие решавате за избора на офертата, която е представена от фирма Pronobel.
За какъв най-кратък период от време може да се замине за Германия с Вашата фирма?
Предлагаме Ви заминаване за минимален период от 2 месеца. Случва се, че в зависимост от нуждите на клиента се организират и по-кратки престои.
Имате ли оферти за работа и за мъже?
Да, имаме също така и оферти за работа за мъже.
Какво ще стане в случай на смърт на лицето, за което се грижа?
Смъртта на лицето, за което се грижите, е много трудно преживяване. Във такива случаи фирма Pronobel прилага индивидуален подход. Има две възможности: нашият служител може сам да реши, дали да се върне в къщи и след като почине, отново да започне работа или да остане в Германия, а ние ще му осигурим и ще поемем разходите за пътуване, както и ще уредим всички формалности за започване на работа в друго семейство.
Възнаграждение и премии
Колко мога да спечеля в Pronobel?
Чистото възнаграждение е на ниво до 1500 евро. Размерът на възнаграждението зависи от нивото на владеене на немски език и притежавания опит като социална асистентка/асистент на възрастни хора.
Предвиждат ли се премии и за какво мога да получа премия?

В офертата на фирма Pronobel гамата от допълнителни премии е наистина много голяма.

Ценим нашите служители и като една от малкото фирми ги награждаваме с премии под различна форма.
Работата в Pronobel представлява възможност за получаване допълнително на дори няколкостотин евро към възнаграждението. Всеки, който работи с нас, има възможност да се възползва от програмата ПЕЧЕЛЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ, тоест премии за препоръка на социалния асистент, премии за препоръка на семейството, Клуба на социалните асистенти и премии за празниците.

За получаване на подробна информация, моля, свържете се с нас с помощта на формуляра за кандидатстване или позвънете на телефон +48 32 722-04-02.

Кога получавам възнаграждението?
Възнаграждението получавате до 20 число всеки месец. Специално за Вас изпращаме информация чрез sms за преведеното по сметката възнаграждение.
В каква валута получавам възнаграждението?
Вие избирате, в каква валута да получавате Възнаграждението получавате в евро.
Пристигане в Германия
Самостоятелно ли трябва да си организирам пътуването за Германия?
При организирането на пътуването за Германия Вие имате пълната подкрепа на личния асистент, който ще се погрижи за всички организационни елементи, чак до щастливото Ви пристигане на работното място.
Възстановявате ли разходите за пътуване?
Разходите за пътуване винаги се възстановяват, но не бива да се забравя, че основният период на пребиваване е два месеца.
Стандарт при настаняването в Германия
Трябва ли да си осигуря квартира и изхранване?
Настаняването и изхранването са гарантирани на работното място и с тях не са свързани никакви допълнителни разходи за Вас.
Изисквано ниво на владеене на езика
Необходимо ли е владеене на немски език за започване на работа във фирма Pronobel?
Владеенето на немски език поне на комуникативно ниво е едно от основните изисквания за започване на работа. За лицата, които не владеят немски език, а искат за работят в Германия, също сме приготвили решение - гарантираме им работа, която се предхожда от интензивен курс по немски език.  
Необходим ли е опит в обгрижване на възрастни хора?
Опитът при обгрижване на възрастни хора е задължителен, за да се започне работа като социален асистент на възрастно лице. Като опит се считат също така грижите за собствените родители, за дядо и баба или за възрастните съседи. По време на интервюто нашата служителка ще определи детайлите за тези грижи и същевременно опит при обгрижване на възрастни хора.
Имам препоръки и картички с благодарности от семейството. Това ще ми бъде ли нужно?
Да, тъй като всички допълнителни документи, потвърждаващи Вашата работа в областта на социалните грижи, увеличават шанса Ви по време на набирането и могат да окажат влияние върху по-бързото получаване на оферта за работа.

Нашите сертификати

Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (Дв.U.UE.L.2016.119.1 на 05.04.2016); наричан по-долу "Регламент", ви информираме, че:

Изравявам съгласие обработка на личните ми данни, посочени във формуляра от Pronobel sp. z o.o. със седалище в Gliwicach, ул. Młyńska 8 да се свържете с мен относно предложение за работа.