Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Niemcy - dzień piąty [wpis nr 12]

Dziś było gorąco. Wnuczek pani Anny poprosił mnie tonem nieznoszącym sprzeciwu o uporządkowanie swojego warsztatu. Prowadzi naprawę sprzętu AGD. Wyjaśniłam młodzieńcowi, że zakres moich obowiązków nie obejmuje budynków firmy, ale że jestem osobą ugodową, porozmawiam ze swoim pracodawcą i zapytam go, czy mam to robić, czy nie. Mam taki charakter, ze lubię pomóc, ale wolę jak się mnie o przysługę ładnie poprosi, a nie rozkaże. Nie czekając na rozwój wypadków, zadzwoniłam do Pronobla z prośbą o szybkie załatwienie sprawy. 30 minut później okazało się, ze wnuczek Anny nie znał zakresu umowy. Wydawało mu się, że będę tu robiła wszystko, jak mama. Już to kilka razy przeżywałam. Pisałam o tym kilka postów wcześniej, pamiętacie? Teraz już nie daję się w to wmanewrować i dzwonię do firmy. Bo mam gdzie! Pronobel to sobie ustala i klient nie ma do mnie żalu. Muszę mieć czas dla babci. Mogłabym od czasu do czasu coś poprawić, uprzątnąć, ale dodatkowe zajęcie to za dużo dla 1 osoby.

To też dobry moment na to by wszystkim początkującym opiekunkom uzmysłowić, że zakres obowiązków jest jasno określony w umowie i nie można zgadzać się na wychodzenie poza jej ramy, bo potem oprócz prasowania ubrań podopiecznego będziecie prasowały ubrania córkom, wnuczkom i sąsiadom. Szanujmy się. TO wystarczająca ciężka praca. Jasno pokazujmy, których granic nie przekroczymy. Każdy mając w domu opiekunkę będzie chciał by ta robiła wszystko za wszystkich. Nie, kochane. My tu jesteśmy do opieki nad osobą starszą i wszystkim co z tym związane. Zajmę się strychem , piwnicą ogródkiem, ale są granice. To że babcia czyściła warsztat to już zupełnie inna para kaloszy i problem rodziny.

Zadowolona opiekunka to zadowolona podopieczna. Ludzie są różni i trzeba być na to gotową.

Macie pytania? Piszcie do mnie na adres blog[małapa]pronobel.pl

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.