Работа за социални асистентки и асистенти на възрастни хора в Германия

Търсите работа в Германия?

Попълнете формуляра – ще Ви позвъним!

Prosimy wybrać numer kierunkowy, następnie wpisać numer telefonu zgodnie z przedstawionym przykładem: XXXXXXXXXX
(bez spacji, bez myślników)

Искате ли да работите като социална асистентка/асистент на възрастни хора?
C 3 лесни стъпки ще започнете работа в Германия:

На нашите социални асистенти в Германия гарантираме:

Високо възнаграждение
Екстра премии
и програми за лоялност
Възстановяване на разходите за транспорт
Пълна осигуровка
на територията на ЕС (карта EЗОК, A1)
Денонощна помощ 
7 дни в седмицата
Прозрачни и разбираеми 
условия на договора
Правна и организационна помощ
Професионални обучения

Работа в областта на грижи за хора в Германия – Практически съвети

често задавани въпроси от Социалния асистент 

1

Как мога да започна сътрудничество с фирма Pronobel?

Установяване на сътрудничество можете да започнете чрез попълване на формуляра от интернет страницата или като позвъните на телефон (+48) 722 04 02, като се свържете с отдел за набиране на социални асистенти. 
2

Колко мога да спечеля в Pronobel?

Чистото възнаграждение е на ниво до 1500 евро. Размерът на възнаграждението зависи от нивото на владеене на немски език и притежавания опит като социална асистентка/асистент на възрастни хора.
3

Предвиждат ли се премии и за какво мога да получа премия?

В офертата на фирма Pronobel гамата от допълнителни премии е наистина много голяма.

Ценим нашите служители и като една от малкото фирми ги награждаваме с премии под различна форма.
Работата в Pronobel представлява възможност за получаване допълнително на дори няколкостотин евро към възнаграждението. Всеки, който работи с нас, има възможност да се възползва от програмата ПЕЧЕЛЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ, тоест премии за препоръка на социалния асистент, премии за препоръка на семейството, Клуба на социалните асистенти и премии за празниците.

За получаване на подробна информация, моля, свържете се с нас с помощта на формуляра за кандидатстване или позвънете на телефон +48 32 722-04-02.

Прочетете повече
Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (Дв.U.UE.L.2016.119.1 на 05.04.2016); наричан по-долу "Регламент", ви информираме, че:
 
1.i.1.a.i.1. Администраторът на личните ви данни е Pronobel sp. O.o. със седалище в Gliwicach,  ул. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.
1.i.1.a.i.2. Личните данни се обработват само с цел обработката  на подписаните договори за работа / сътрудничество, както и с цел на постоянна  проверка на потенциалното сключване на гореспоменатите договори.
1.i.1.a.i.3 Личните ви  данни кандидат/изпълнител могат да бъдат предоставени на трети лица, субекти – на посредническа агенция и клиентите на администратора за личните данни или посреднически агенции във връзка с  изпращането ви за предоставяне на домакинска помощ  за възрастни хора и/или хора със заболявания при поддържане на домакинството и допълнително основни грижи за възрастни хора и/или хора със заболявания.
1.i.1.a.i.4 Личните данни на клиента могат да бъдат предоставени на трети лица, субекти – на посредническа агенция както и на администратора за личните данни на изпълнителя във връзка с изпълнението на споразумението за предоставяне на помощ на възрастни хора и / или болни при провеждането на домакинството.
1.i.1.a.i.5. Личните данни се съхраняват през периода, в който траят  взаимоотношенията, свързани със сключените  договори, както и след прекратяването им, давностния срок на вземанията ,свързани с изпълнението на тези споразумения произтичащи от общо приложимите закони.
1.i.1.a.i.6 Имате правото на достъп до личните си данни, тяхната поправка и изтриване, както и  ограничаването на тяхната обработка и преместването им  при обстоятелствата, посочени от общо приложимите закони .
1.i.1.a.i.7 Имате правото да подадете  жалба до съответният орган, отговарящ за  разпоредбите за защита на личните данни в случай на съмнения, че обработването на личните ви  данни се извършва в нарушение от общо приложимите закони.
1.i.1.a.i.8.Предоставяне на лични данни е доброволно, но е задължително  при сключването на граждански  договор за  сътрудничество във връзка с необходимостта да се идентифицират страните по договора, както и нейните плащания.
1.i.1.a.i.9 Решенията, които се основават на предоставените от Вас данни, не се правят по автоматизиран начин.
1.i.1.a.i.10 Допускат се и случаи на предоставяне на  допълнителни лични данни въз основа на Вашето съгласие, доброволно и отменяемо по всяко време. Данните, посочени в предходното изречение, ще служат на  администратора на данни  с цел,  яснота на  съдържанието относно решението ви.
-->

Нашите сертификати

certyfikat KRAZ
Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (Дв.U.UE.L.2016.119.1 на 05.04.2016); наричан по-долу "Регламент", ви информираме, че:

Изравявам съгласие обработка на личните ми данни, посочени във формуляра от Pronobel sp. z o.o. със седалище в Gliwicach, ул. Młyńska 8 да се свържете с мен относно предложение за работа.